Blog

  Stroj je namijenjen, projektiran i izgrađen kao CNC plazma rezač za domenu radioničkih potreba kao i za industrijsku upotrebu, za kontinuirano rezanje metalnih ploča debljine 10 mm, a po potrebi i do 15 mm u dimenzijama 1500 x 3000 mm. Izmjenom izvora plazme moze se postići rezanje i 30mm…
Još jedna u nizu uspješnih priča, ovoga puta u Travniku. Iz priloženih slika jasno se vidi u kojoj sferi ce da radi ova CNC mašina.  Do sada se grubi oblik tijela gitare radio mukotrpnim korištenje različith šablona koji su predstavljali vodilice za ručni frezer. Sada taj postupak pomjeramo na jedan…
Nakon mnogo uspješno završenih CNC mašina sa opcijom četvrte ose došao je red i na namjenski orijentisanu mašinu